Εγχειρίδιο SOCIO-BEE

H μεθοδολογία SOCIO-BEE έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε όλοι οι συμμετέχοντες να μπορούν να αναλάβουν διακριτούς ρόλους με διαφορετικά επίπεδα ευθύνης και δέσμευσης. Είτε θέλετε να οργανώσετε μία κυψέλη μελισσών, να συντονίσετε τους συμμετέχοντες, να παρακολουθήσετε την εξέλιξη μίας εκστρατείας μετρήσεων ή να συλλέξετε δεδομένα ατμοσφαιρικής ρύπανσης – υπάρχει ένας ρόλος για εσάς.

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος SOCIO-BEE μπορούν να λάβουν έναν από τους τέσσερις ρόλους:

1. SOCIO-BEE Αρκούδες: Οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης που αποφασίζουν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία SOCIO-BEE για την παρακολούθηση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή τους. Οι φορείς αυτοί στη συνέχεια θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν ως εργαλεία για τη λήψη αποφάσεων.

2. Μελισσοκόμοι: Οι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των κυψελών, που είναι αρμόδιοι για την εύρεση εθελοντών, οι οποίοι θα λάβουν ενεργό ρόλο στις εκστρατείες μετρήσεων της ποιότητας του αέρα. Οι μελισσοκόμοι έχουν την εποπτεία όλων των κυψελών και των συμμετεχόντων ενώ διαχειρίζονται εκστρατείες και άλλες δραστηριότητες.

3. Βασίλισσες Μέλισσες: Οι αρχηγοί των κυψελών που συντονίζουν τις συλλογικές δράσεις. Αυτοί οι συμμετέχοντες ενδιαφέρονται να ηγηθούν πρωτοβουλιών της Επιστήμης των Πολιτών και έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν και άλλους να συμμετάσχουν σε παρόμοιες δράσεις.

4. Εργάτριες Μέλισσες: Αυτοί οι συμμετέχοντες είναι συνήθως οι πιο ενεργές μέλισσες στην κυψέλη και αναλαμβάνουν ποικίλα καθήκοντα, από τη συλλογή δεδομένων έως την ανάλυσή τους.

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τους οδηγούς που είναι απαραίτητοι για να τρέξετε ή/και να συμμετάσχετε σε ένα πρόγραμμα της Επιστήμης των Πολιτών χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία και τα εργαλεία SOCIO-BEE.

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Εκπαιδευτικό υλικό για τις SOCIO-BEE Αρκούδες

Πώς να: οργανώσετε ένα έργο της Επιστήμης των Πολιτών

Αυτός ο οδηγός παρέχει μία γενική επισκόπηση με τα βασικότερα βήματα για την οργάνωση ενός έργου της Επιστήμης των Πολιτών.

Πώς να: αφηγηθείτε την αλληγορία των μελισσών για το πρόγραμμα SOCIO-BEE

Αυτό το ενημερωτικό γράφημα δείχνει το ολοκληρωμένο πλαίσιο του έργου SOCIO-BEE, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, το διαθέσιμο υλικό και οι δραστηριότητες απεικονίζονται σε ένα χρονοδιάγραμμα.

Πώς να: επικοινωνήσετε ένα έργο της Επιστήμης των Πολιτών

Η αποτελεσματική στρατηγική επικοινωνίας στα έργα της Επιστήμης των Πολιτών παίζει καθοριστικότατο ρόλο από την έναρξη του έργου έως την ολοκλήρωση και διάδοση των αποτελεσμάτων. Το παρόν έγγραφο στοχεύει στον ορισμό και δημιουργία ενός λεπτομερούς και επιτυχημένου πλάνου επικοινωνίας.

Πώς να: αναγνωρίσετε τον καταλληλότερο ρόλο ανά συμμετέχοντα σε ένα έργο της Επιστήμης των Πολιτών

Για να λειτουργήσει ένα έργο της Επιστήμης των Πολιτών χρειαζόμαστε συμμετέχοντες με διαφορετικούς ρόλους και αρμοδιότητες. Αυτό το ερωτηματολόγιο βοηθά τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν ποιος ρόλος στο έργο SOCIO-BEE τους ταιριάζει καλύτερα.

Πώς να: προστατέψετε τα προσωπικά δεδομένα και να τηρήσετε τον κώδικα δεοντολογίας

Όπως κάθε έργο της Επιστήμης των Πολιτών, έτσι και το SOCIO-BEE μπορεί να συλλέγει προσωπικά και ενδεχομένως ευαίσθητα δεδομένα. Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η κοινοπραξία και τα τεχνολογικά μας εργαλεία προστατεύουν αυτά τα δεδομένα καθώς και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα δεδομένα που συλλέγουμε με ηθικό τρόπο.

Πώς να: ελέγξετε ζητήματα συμπερίληψης

Για ένα καλό έργο της Επιστήμη των Πολιτών, η επίγνωση του βαθμού συμπερίληψης είναι απαραίτητη. Αυτό το ερωτηματολόγιο βοηθά στο να ελέγξετε ζητήματα συμπερίληψης καθώς και να εντοπίσετε τυχών τυφλά σημεία στις διαδικασίες σας.

 

Εκπαιδευτικό υλικό για τους SOCIO-BEE Μελισσοκόμους

Πώς να: οργανώσετε ένα έργο της Επιστήμης των Πολιτών

Αυτός ο οδηγός παρέχει μία γενική επισκόπηση με τα βασικότερα βήματα για την οργάνωση ενός έργου της Επιστήμης των Πολιτών.

Πώς να: αφηγηθείτε την αλληγορία των μελισσών για το πρόγραμμα SOCIO-BEE

Αυτό το ενημερωτικό γράφημα δείχνει το ολοκληρωμένο πλαίσιο του έργου SOCIO-BEE, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, το διαθέσιμο υλικό και οι δραστηριότητες απεικονίζονται σε ένα χρονοδιάγραμμα. 

Πώς να: προστατέψετε τα προσωπικά δεδομένα και να τηρήσετε τον κώδικα δεοντολογίας

Όπως κάθε έργο της Επιστήμης των Πολιτών, έτσι και το SOCIO-BEE μπορεί να συλλέγει προσωπικά και ενδεχομένως ευαίσθητα δεδομένα. Στο παρόν έγγραφο περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η κοινοπραξία και τα τεχνολογικά μας εργαλεία προστατεύουν αυτά τα δεδομένα καθώς και ο τρόπος με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα δεδομένα που συλλέγουμε τηρώντας το κώδικα δεοντολογίας.

Πώς να: επικοινωνήσετε ένα έργο της Επιστήμης των Πολιτών

Η αποτελεσματική στρατηγική επικοινωνίας στα έργα της Επιστήμης των Πολιτών παίζει καθοριστικότατο ρόλο από την έναρξη του έργου έως την ολοκλήρωση και διάδοση των αποτελεσμάτων. Το παρόν έγγραφο στοχεύει στον ορισμό και δημιουργία ενός λεπτομερούς και επιτυχημένου πλάνου επικοινωνίας.

Πώς να: αναγνωρίσετε τον καταλληλότερο ρόλο ανά συμμετέχοντα σε ένα έργο της Επιστήμης των Πολιτών

Για να λειτουργήσει ένα έργο της Επιστήμης των Πολιτών χρειαζόμαστε συμμετέχοντες με διαφορετικούς ρόλους και αρμοδιότητες. Αυτό το ερωτηματολόγιο βοηθά τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν ποιος ρόλος στο έργο SOCIO-BEE τους ταιριάζει καλύτερα.

Πώς να: χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κάνουν μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε διάφορα σημεία μέσα στην πόλη. Εδώ θα βρείτε έναν οδηγό χρήσης της εφαρμογής για να εξοικειωθείτε με την τεχνολογία SOCIO-BEE.

Πώς να: χρησιμοποιήσετε την διαδικτυακή εφαρμογή Academe

Η διαδικτυακή εφαρμογή Academe επιτρέπει στους μελισσοκόμους και τις βασίλισσες μέλισσες να συνθέσουν μία κυψέλη μελισσών και να δημιουργήσουν και να παρακολουθήσουν μία εκστρατεία μετρήσεων. Ακολουθεί ένας οδηγός χρήσης για τη δημιουργία μίας κυψέλης.

Πώς να: κατανοήσετε το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Για να λάβετε μέρος σε περιβαλλοντικές δράσεις σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση πρέπει αρχικά να γνωρίζετε ορισμένα πράγματα γι’ αυτήν. Αυτό το έγγραφο σας ενημερώνει για τους πιο σημαντικούς αέριους ρύπους και τα αιωρούμενα σωματίδια στον αέρα που μπορείτε να μετρήσετε με φορητούς αισθητήρες.

Πώς να: σχεδιάσετε μία εκστρατεία μετρήσεων

Αυτό το έγγραφο σας καθοδηγεί στο πως να δημιουργήσετε και διατηρήσετε μία εκστρατεία μετρήσεων, ενώ επιπλέον μπορείτε να βρείτε και χρήσιμες παραπομπές.

Πώς να: λάβετε μία μέτρηση για μία εκστρατεία

Η σωστή λήψη μετρήσεων είναι πολύ σημαντική. Αυτός ο οδηγός σας εξηγεί πώς να ελέγξετε εάν οι μετρήσεις που λαμβάνετε είναι έγκυρες και αξιόπιστες.

Πώς να: παρακολουθήσετε την εξέλιξη μίας εκστρατείας

Κατά τη διάρκεια μίας εκστρατείας μετρήσεων, υπάρχουν πολλά διαθέσιμα εργαλεία για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων και των δεδομένων που αυτοί συλλέγουν. Το παρόν έγγραφο εξηγεί πώς να τα χρησιμοποιήσετε και τρόπους ώστε να τα ερμηνεύσετε.

Πώς να: μετρήσετε τη συμμετοχή των εθελοντών

Η συμμετοχή των εθελοντών είναι η κινητήριος δύναμη ενός έργου της Επιστήμης των Πολιτών. Το παρόν έγγραφο εξηγεί πώς να μετράτε το βαθμό συμμετοχής των εθελοντών και ποια εργαλεία και τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυσή της.

Πώς να: επεξεργαστείτε τα δεδομένα μίας εκστρατείας, Επίπεδο 1 — Χάρτες Θερμότητας

Όλες οι μετρήσεις μίας εκστρατείας μετρήσεων μπορούν να αναπαρασταθούν οπτικά. Το παρόν έγγραφο εξηγεί πώς να ερμηνεύετε τον «χάρτη θερμότητας» και πώς να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματά σας.

Πώς να: επεξεργαστείτε τα δεδομένα μίας εκστρατείας, Επίπεδο 2 — Υπολογιστικά Φύλλα

Όλες οι μετρήσεις μίας εκστρατείας μετρήσεων μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Σε αυτό το έγγραφο εξηγείται πώς να αναλύσετε αυτά τα δεδομένα.

Πώς να: αναγνωρίσετε και να εμπλέξετε SOCIO-BEE αρκούδες

Για να έχει αντίκτυπο το έργο σας, είναι ζωτικής σημασίας τα ευρήματά σας να δημοσιοποιηθούν ευρέως. Ένας τρόπος για να επιτύχετε το μέγιστο αντίκτυπο είναι να προσεγγίσετε ανθρώπους και φορείς που μπορούν να προωθήσουν και να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματά σας. Αυτούς στο πλαίσιο του έργου τους αποκαλούμε SOCIO-BEE Αρκούδες, ενώ το παρόν έγγραφο σας βοηθάει στο πώς να τους εντοπίσετε και να τους προσεγγίσετε.

 

 

Εκπαιδευτικό υλικό για τη Βασίλισσα Μέλισσα

Πώς να: αναγνωρίσετε τον καταλληλότερο ρόλο ανά συμμετέχοντα σε ένα έργο της Επιστήμης των Πολιτών

Για να λειτουργήσει ένα έργο της Επιστήμης των Πολιτών χρειαζόμαστε συμμετέχοντες με διαφορετικούς ρόλους και αρμοδιότητες. Αυτό το ερωτηματολόγιο βοηθά τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν ποιος ρόλος στο έργο SOCIO-BEE τους ταιριάζει καλύτερα.

Πώς να: χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

Η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κάνουν μετρήσεις ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε διάφορα σημεία μέσα στην πόλη. Εδώ θα βρείτε έναν οδηγό χρήσης της εφαρμογής για να εξοικειωθείτε με την τεχνολογία SOCIO-BEE.

Πώς να: χρησιμοποιήσετε την διαδικτυακή εφαρμογή Academe

Η διαδικτυακή εφαρμογή Academe επιτρέπει στους μελισσοκόμους και τις βασίλισσες μέλισσες να συνθέσουν μία κυψέλη μελισσών και να δημιουργήσουν και να παρακολουθήσουν μία εκστρατεία μετρήσεων. Ακολουθεί ένας οδηγός χρήσης για τη δημιουργία μίας κυψέλης. 

Πώς να: κατανοήσετε το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Για να λάβετε μέρος σε περιβαλλοντικές δράσεις σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση πρέπει αρχικά να γνωρίζετε ορισμένα πράγματα γι’ αυτήν. Αυτό το έγγραφο σας ενημερώνει για τους πιο σημαντικούς αέριους ρύπους και τα αιωρούμενα σωματίδια στον αέρα που μπορείτε να μετρήσετε με φορητούς αισθητήρες.

Πώς να: εγκαταστήσετε την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

Αυτός ο οδηγός εξηγεί πώς να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή SOCIO-BEE στο κινητό σας τηλέφωνο.

Πώς να: χρησιμοποιήσετε την διαδικτυακή εφαρμογή Academe

Αυτό το έγγραφο εξηγεί πώς μια βασίλισσα μέλισσα μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαδικτυακή πλατφόρμα Academe για να δημιουργήσει μία εκστρατεία μετρήσεων, να διαχειριστεί την κυψέλη της και να αποκτήσει πρόσβαση στα αποτελέσματα των μετρήσεων, με σκοπό να τα επεξεργαστεί.

Πώς να: συνθέσετε τη διακήρυξη της κυψέλης σας

Σε μία νέα κυψέλη μελισσών, όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να συνθέσουν μία διακήρυξη προκειμένου να συμφωνήσουν για τον τρόπο που επιθυμούν να συνεργαστούν και τι μπορούν να περιμένουν οι συμμετέχοντες τόσο από τον εαυτό τους όσο και ο ένας από τον άλλον.

Πώς να: διεκπαιρεώσετε ένα κύκλο ερευνητικών εργασιών

Αυτό το έγγραφο εξηγεί πώς να διασφαλιστεί η σωστή εκτέλεση ενός έργου της Επιστήμης των Πολιτών ώστε να δημιουργήσει αντίκτυπο — πώς να θέσει τα σωστά ερωτήματα, πώς να συγκεντρώσει τις σωστές πληροφορίες, πώς να επεξεργαστεί τα δεδομένα που συλλέγονται και πώς να αξιοποιήσει τα αποτελέσματα.

Πώς να: σχεδιάσετε μία εκστρατεία μετρήσεων

Αυτό το έγγραφο σας καθοδηγεί στο πως να δημιουργήσετε και διατηρήσετε μία εκστρατεία μετρήσεων, ενώ επιπλέον μπορείτε να βρείτε και χρήσιμες παραπομπές.

Πώς να: λάβετε μία μέτρηση για μία εκστρατεία

Η σωστή λήψη μετρήσεων είναι πολύ σημαντική. Αυτός ο οδηγός σας εξηγεί πώς να ελέγξετε εάν οι μετρήσεις που λαμβάνετε είναι έγκυρες και αξιόπιστες.

Πώς να:παρακολουθήσετε την εξέλιξη μίας εκστρατείας

Κατά τη διάρκεια μίας εκστρατείας μετρήσεων, υπάρχουν πολλά διαθέσιμα εργαλεία για την παρακολούθηση της συμπεριφοράς των συμμετεχόντων και των δεδομένων που αυτοί συλλέγουν. Το παρόν έγγραφο εξηγεί πώς να τα χρησιμοποιήσετε και τρόπους ώστε να τα ερμηνεύσετε.

Πώς να: μετρήσετε τη συμμετοχή των εθελοντών

Η συμμετοχή των εθελοντών είναι η κινητήριος δύναμη ενός έργου της Επιστήμης των Πολιτών. Το παρόν έγγραφο εξηγεί πώς να μετράτε το βαθμό συμμετοχής των εθελοντών και ποια εργαλεία και τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυσή της.

Πώς να: επεξεργαστείτε τα δεδομένα μίας εκστρατείας, Επίπεδο 1 — Χάρτες Θερμότητας

Όλες οι μετρήσεις μίας εκστρατείας μετρήσεων μπορούν να αναπαρασταθούν οπτικά. Το παρόν έγγραφο εξηγεί πώς να ερμηνεύετε τον «χάρτη θερμότητας» και πώς να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματά σας.

Πώς να: επεξεργαστείτε τα δεδομένα μίας εκστρατείας, Επίπεδο 2 — Υπολογιστικά Φύλλα

Όλες οι μετρήσεις μίας εκστρατείας μετρήσεων μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Σε αυτό το έγγραφο εξηγείται πώς να αναλύσετε αυτά τα δεδομένα.

Πώς να: αναγνωρίσετε και να εμπλέξετε SOCIO-BEE αρκούδες

Για να έχει αντίκτυπο το έργο σας, είναι ζωτικής σημασίας τα ευρήματά σας να δημοσιοποιηθούν ευρέως. Ένας τρόπος για να επιτύχετε το μέγιστο αντίκτυπο είναι να προσεγγίσετε ανθρώπους και φορείς που μπορούν να προωθήσουν και να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματά σας. Αυτούς στο πλαίσιο του έργου τους αποκαλούμε SOCIO-BEE Αρκούδες, ενώ το παρόν έγγραφο σας βοηθάει στο πώς να τους εντοπίσετε και να τους προσεγγίσετε.

 

 

Εκπαιδευτικό υλικό για τις Εργάτριες Μέλισσες

Πώς να: αναγνωρίσετε τον καταλληλότερο ρόλο ανά συμμετέχοντα σε ένα έργο της Επιστήμης των Πολιτών

Για να λειτουργήσει ένα έργο της Επιστήμης των Πολιτών χρειαζόμαστε συμμετέχοντες με διαφορετικούς ρόλους και αρμοδιότητες. Αυτό το ερωτηματολόγιο βοηθά τους διοργανωτές και τους συμμετέχοντες να προσδιορίσουν ποιος ρόλος στο έργο SOCIO-BEE τους ταιριάζει καλύτερα.

Πώς να: χρησιμοποιήσετε την διαδικτυακή εφαρμογή Academe

Η διαδικτυακή εφαρμογή Academe επιτρέπει στους μελισσοκόμους και τις βασίλισσες μέλισσες να συνθέσουν μία κυψέλη μελισσών και να δημιουργήσουν και να παρακολουθήσουν μία εκστρατεία μετρήσεων. Ακολουθεί ένας οδηγός χρήσης για τη δημιουργία μίας κυψέλης. 

Πώς να: κατανοήσετε το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης

Για να λάβετε μέρος σε περιβαλλοντικές δράσεις σχετικά με την ατμοσφαιρική ρύπανση πρέπει αρχικά να γνωρίζετε ορισμένα πράγματα γι’ αυτήν. Αυτό το έγγραφο σας ενημερώνει για τους πιο σημαντικούς αέριους ρύπους και τα αιωρούμενα σωματίδια στον αέρα που μπορείτε να μετρήσετε με φορητούς αισθητήρες.

Πώς να: εγκαταστήσετε την εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα

Αυτός ο οδηγός εξηγεί πώς να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή SOCIO-BEE στο κινητό σας τηλέφωνο.

Πώς να: συνθέσετε τη διακήρυξη της κυψέλης σας

Σε μία νέα κυψέλη μελισσών, όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να συνθέσουν μία διακήρυξη προκειμένου να συμφωνήσουν για τον τρόπο που επιθυμούν να συνεργαστούν και τι μπορούν να περιμένουν οι συμμετέχοντες τόσο από τον εαυτό τους όσο και ο ένας από τον άλλον.

Πώς να: λάβετε μία μέτρηση για μία εκστρατεία

Η σωστή λήψη μετρήσεων είναι πολύ σημαντική. Αυτός ο οδηγός σας εξηγεί πώς να ελέγξετε εάν οι μετρήσεις που λαμβάνετε είναι έγκυρες και αξιόπιστες.

Πώς να: επεξεργαστείτε τα δεδομένα μίας εκστρατείας, Επίπεδο 1 — Χάρτες Θερμότητας

Όλες οι μετρήσεις μίας εκστρατείας μετρήσεων μπορούν να αναπαρασταθούν οπτικά. Το παρόν έγγραφο εξηγεί πώς να ερμηνεύετε τον «χάρτη θερμότητας» και πώς να ερμηνεύσετε τα αποτελέσματά σας.

Πώς να: επεξεργαστείτε τα δεδομένα μίας εκστρατείας, Επίπεδο 2 — Υπολογιστικά Φύλλα

Όλες οι μετρήσεις μίας εκστρατείας μετρήσεων μπορούν να συμπεριληφθούν σε ένα υπολογιστικό φύλλο. Σε αυτό το έγγραφο εξηγείται πώς να αναλύσετε αυτά τα δεδομένα.

Πώς να: αναγνωρίσετε και να εμπλέξετε SOCIO-BEE αρκούδες

Για να έχει αντίκτυπο το έργο σας, είναι ζωτικής σημασίας τα ευρήματά σας να δημοσιοποιηθούν ευρέως. Ένας τρόπος για να επιτύχετε το μέγιστο αντίκτυπο είναι να προσεγγίσετε ανθρώπους και φορείς που μπορούν να προωθήσουν και να αξιοποιήσουν τα αποτελέσματά σας. Αυτούς στο πλαίσιο του έργου τους αποκαλούμε SOCIO-BEE Αρκούδες, ενώ το παρόν έγγραφο σας βοηθάει στο πώς να τους εντοπίσετε και να τους προσεγγίσετε.