Wearables and droneS fOr CIty Socio-Environmental Observations and BEhavioral ChangE

Τι είναι το SOCIO-BEE

Το πρόγραμμα SOCIO-BEE προτείνει την ενεργή συμμετοχικότητα των κοινοτήτων και την κοινωνική καινοτομία σε συνδυασμό με την Επιστήμη των Πολιτών (CS) μέσω σύγχρονων τεχνολογιών και διαδραστικής αλληλεπίδρασης για να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ:

1) της δυνατότητας των κοινοτήτων να υιοθετούν πιο οικολογικές και βιώσιμες συμπεριφορές, αντικαθιστώντας τις επιβλαβείς συνήθειες,

2) και των προθέσεων των πολιτών και των καθημερινών τους συνηθειών για την προστασία του περιβάλλοντος (σε αυτό το έργο, για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης). Επιπλέον, η ενεργή συμμετοχή των κοινοτήτων μπορεί να ευαισθητοποιήσει άλλους πολίτες για θέματα της κλιματικής αλλαγής και τις δικές τους αντιδράσεις σε αυτήν, μέσω πειραματισμού, καλύτερης παρακολούθησης και παρατήρησης του περιβάλλοντος.

To SOCIO-BEE με μια ματιά

Δείτε το βίντεο της παρουσίασής μας

Το ιστολόγιό μας

Νέα από το SOCIO-BEE

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η σελίδα που ζητήσατε δε βρέθηκε. Προσπαθήστε να βελτιώσετε την αναζήτησή σας, ή χρησιμοποιήστε το μενού από πάνω για να εντοπίσετε την ανάρτηση.

Γίνετε μέλος της κοινότητας SOCIO-BEE

Ενημερωθείτε για την πρόοδο του έργου και συμμετέχετε στην εξέλιξή του μέσω των προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πληροφορίες για νομικά και δεοντολογικά ζητήματα

Το κέντρο γνώσης για νομικά και δεοντολογικά ζητήματα πάνω στην Επιστήμη των Πολιτών

Το Κέντρο Γνώσης για νομικά και δεοντολογικά ζητήματα πάνω στην Επιστήμη των Πολιτών αποτελεί μέρος των εργασιών διάδοσης του SOCIO-BEE και στοχεύει στην επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και τη συγκέντρωση πληροφοριών σε θέματα που σχετίζονται με νομικά και δεοντολογικά ζητήματα, διδάγματα που αντλήθηκαν για το ευρύ κοινό, με σκοπό να ενθαρρύνει την αποδοχή της Επιστήμης των Πολιτών, δημιουργώντας ένα ανοιχτό κόμβο γνώσης, ο οποίος φιλοξενείται στον ιστότοπο του έργου SOCIO-BEE.

Γιατί μέλισσες

Η ιδέα του SOCIO-BEE παρομοιάζεται με τη συμπεριφορά των μελισσών (βασίλισσες μέλισσες, εργάτριες μέλισσες και κηφήνες, δηλ. οι ρόλοι που μπορούν να αναλάβουν οι ενεργοί πολίτες), το μέλι (δηλ. οι μετρήσεις ποιότητας του αέρα που πραγματοποούνται από τους πολίτες), τις αρκούδες που καρπώνονται το μέλι (δηλ. οι ενδιαφερόμενοι φορείς υπεύθυνοι για χάραξη πολιτικής), και οι κυψέλες (δηλ. τα κέντρα της Επιστήμης των Πολιτών). Η ιδέα του SOCIO-BEE θα δοκιμαστεί σε τρεις διαφορετικές πιλοτικές πόλεις και θα εστιάσει σε διαφορετικές πληθυσμιακές ομάδες: τους νέους, τους ηλικιωμένους και τον γενικό πληθυσμό που μετακινείται συστηματικά στην καθημερινότητά του.

Εμπλοκή πολιτών μέσω χρήσης τεχνολογίας και συνδημιουργικότητας

Το πρόγραμμα SOCIO-BEE έχει σκοπό να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να αξιολογήσει μιας νέας γενιάς πλατφόρμα “Επιστήμης των Πολιτών” για φορητές συσκευές με στόχο τη μέτρηση της ποιότητας του αέρα, πρωτοβουλία η οποία θα υποστηρίζεται από τοπικούς φορείς και ομάδες δράσης.

Το SOCIO-BEE στοχεύει στη δημιουργία από κοινού βιώσιμων, επεκτάσιμων και ευρέως διαδεδομένων (αναπαραγόμενων/εξαπλώσιμων) πειραμάτων. Το SOCIO-BEE θα αναπτύξει και θα εφαρμόσει δράσεις συν-δημιουργικότητας οι οποίες στόχο έχουν να διευκολύνουν και να εξυπηρετήσουν την Επιστήμη των Πολιτών. Οι χρήστες της πλατφόρμας θα μπορούν να επιλέγουν μεταξύ πολλών προσαρμόσιμων σχεδίων εκστρατείας, καθένα από τα οποία θα περιλαμβάνει μεθόδους και εργαλεία για την ενεργή και διαρκή συμμετοχή των πολιτών και εκστρατείες οι οποίες επιτρέπουν πραγματικά στις κοινότητες να επηρεάσουν τη λήψη αποφάσεων για μείωση των επιπέδων ρύπανσης στις πόλεις και τη δημιουργία εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων.

Η πρόκληση

Τα αποτελέσματα

Η συλλογή αξιόπιστων δεδομένων υψηλής ανάλυσης για την ποιότητα του αέρα μέσω συστηματικών.
Πολίτες, φορείς υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εθελοντές και επιχειρήσεις μπορούν να δράσουν ως αρωγοί για την θέσμιση πολιτικών με στόχο την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

3 Πιλοτικές Πόλεις

Σαραγόσα

(Ισπανία)

Η πρόκληση για την πόλη της Σαραγόσα είναι να προσελκύσει το ενδιαφέρον του νεότερου πληθυσμού (8 έως 16 ετών) σε τέτοιου είδους δράσεις, ώστε να μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη για τη φροντίδα του περιβάλλοντος και της ποιότητας του αέρα που εισπνέυουν.

Πληθυσμός στόχος: Νέοι ηλικίας 8-16 ετών

Ανκόνα

(Ιταλία))

Κινητοποιείστε τους ηλικιωμένους να είναι πιο δραστήριοι σε εξωτερικούς χώρους με περιορισμένη ατμοσφαιρική ρύπανση και πολυκοσμία, προωθώντας έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Πληθυσμός στόχος: Άτομα τρίτης ηλικίας

Δήμος Αμαρουσίου

(Ελλάδα)

Οι εργαζόμενοι που μετακινούνται από και προς την εργασία τους καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι πολίτες θα μπορούν να αξιολογήσουν την προσωπικής τους έκθεσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση, οργανώνοντας επιστημονικές εκστρατείες πολιτών για τη συλλογή μετρήσεων και τη χαρτογράφηση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή τους.

Πληθυσμός Στόχος: Εργαζόμενοι που μετακινούνται συχνά από και προς τη δουλειά τους, ευαισθητοποιημένοι πολίτες, γενικός πληθυσμός

Η κοινοπραξία του SOCIO-BEE

Το έργο SOCIO-BEE έχει λάβει χρηματοδότηση στα πλαίσια του Ευρωπαιϊκού Προράμματος για την Έρευνα και την Καινοτομία Horizon 2020 με συμφωνίας επιχορήγησης Νο.101037648