Σχετικά με το SOCIO-BEE

Ανακαλύψτε τα κίνητρα, τις προκλήσεις και τα επιτεύγματα της διεπιστημονικής Ευρωπαϊκής κοινοπραξίας του SOCIO-BEE, που στόχο έχει τη δημιουργία ενεργών κοινοτήτων, οι οποίες χρησιμοποιώντας την Επιστήμη των Πολιτών μπορούν να μετρούν και να παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα στην περιοχή τους.

Γιατί μέλισσες;

Όπως στη φύση, όλες οι μέλισσες (βασίλισσες, εργάτριες και ανιχνευτές), παίζουν σημαντικό ρόλο στην κυψέλη τους, έτσι και στο πρόγραμμα SOCIO-BEE, όλοι οι συμμετέχοντες έχουν μία μοναδική θέση, εξίσου πολύτιμη σε αυτό.

Χρησιμοποιώντας την αλληγορία της κυψέλης των μελισσών, προσπαθούμε αντίστοιχα να αναπτύξουμε μία παρόμοια στρατηγική συμπερίληψης των πολιτών σε εκστρατείες μέτρησης της ποιότητας του αέρα. 

Έτσι, ανάλογα με το βαθμό εμπλοκής του κάθε συμμετέχοντα και τις δραστηριότητες που θα αναλάβει, μπορεί να αποκτήσει έναν από τους διαφορετικούς τύπους SOCIO-BEE μέλισσας στο πρόγραμμα. 

Η οργάνωση των εκστρατειών μέτρησης ποιότητας του αέρα συντονίζεται από τη βασίλισσα μέλισσα, οι μετρήσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης με τη βοήθεια φορητών αισθητήρων διεξάγονται από τις εργάτριες μέλισσες, ενώ οι μέλισσες ανιχνευτές είναι υπεύθυνες για την δημοσιοποίηση των δράσεων του προγράμματος αλλά και την εύρεση νέων εθελοντών. 

Οι συμμετέχοντες οργανώνονται σε κυψέλες και τα δεδομένα ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που καταφέρνουν να συλλέξουν, αποτελούν το μέλι τους. Στη συνέχεια, το μέλι προσφέρεται από τους ίδιους στις αρκούδες, δηλαδή σε ενδιαφερόμενους φορείς από διάφορους τομείς της κοινωνίας που σκοπό έχουν την προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή τους. 

Η ιδέα του SOCIO-BEE θα υλοποιηθεί σε τρεις διαφορετικές πιλοτικές πόλεις, με την κάθε μία να εστιάζει σε μία από τις ακόλουθες πληθυσμιακές ομάδες: α’) παιδιά και εφήβους, β’) ηλικιωμένους και γ’) εργαζόμενους και γενικό πληθυσμό που μετακινείται συχνά.

Ελάτε να μετρήσουμε μαζί και να γίνετε τώρα μέλος μίας κυψέλης!

Ενεργοποίηση των πολιτών μέσω συνδημιουργικότητας και χρήσης της τεχνολογίας

 Καλώς ήρθατε στο μέλλον της ενεργοποίησης των πολιτών!

Το έργο SOCIO-BEE πρωτοπορεί εισάγοντας μία καινοτόμο προσέγγιση εμπλοκής των πολιτών βασισμένη στη συνδημιουργικότητα και τη χρήση νέων τεχνολογιών. Ο στόχος μας είναι να σχεδιάσουμε, να αναπτύξουμε και να επικυρώσουμε μια “επόμενης γενιάς” πλατφόρμα της Επιστήμης των Πολιτών, η οποία χρησιμοποιεί φορητούς αισθητήρες για την μέτρηση και την αποτύπωση της ποιότητας του αέρα. Με την υποστήριξη των τοπικών φορέων χάραξης πολιτικής και των μελών των κυψελών, όπως εσείς, σχεδιάζουμε από κοινού βιώσιμες και επεκτάσιμες εκστρατείες μετρήσεων ποιότητας του αέρα.

Ωστόσο, το SOCIO-BEE είναι κάτι παραπάνω από μια απλή πλατφόρμα – εστιάζει στη δημιουργία απόλυτης ελευθερίας στο σχεδιασμό των δράσεων της Επιστήμης των Πολιτών μέσω ενός μοντέλου συνδημιουργικότητας που επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση σε μια ποικιλία εργαλείων και επιλογών. Αυτά τα εργαλεία παρέχουν προγράμματα εμπλοκής των πολιτών και προσαρμόσιμα προσχέδια εκστρατειών μετρήσεων που ενισχύουν πραγματικά τις κοινότητες, έτσι ώστε μέσω των δεδομένων τους να μπορούν να επηρεάσουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να μειώνουν τα επίπεδα ρύπανσης στην περιοχή τους. Στόχος του SOCIO-BEE είναι να θεμελιώσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων μερών και να δημιουργήσουμε ένα καλύτεροκαι πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Ελάτε μαζί μας σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι προς την ενδυνάμωση των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος!

Η πρόκληση

Το αποτέλεσμα

Είστε έτοιμοι να δεχτείτε την πρόκληση; Το έργο SOCIO-BEE έχει αναλάβει το καθήκον της συλλογής δεδομένων ποιότητας του αέρα υψηλής ανάλυσης μέσω φορητών αισθητήρων. Στο εγχείρημα αυτό, πιστεύουμε ότι όλα τα μέλη της κοινωνίας – δηλαδή πολίτες, υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, εθελοντικές ομάδες και επιχειρήσεις –  μπορούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά και έμπρακτα στη συλλογή των δεδομένων, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να οδηγήσουν στην υιοθέτηση πολιτικών για την καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Είστε έτοιμοι να αναλάβετε δράση και να παίξετε το δικό σας καταλυτικό ρόλο σε αυτό;

Το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε να επιτύχουμε είναι σαφές: ένα καθαρότερο, υγιέστερο και πιο βιώσιμο μέλλον για όλους. Δουλεύοντας συνεργατικά, μπορούμε όλοι μαζί να συμβάλλουμε στη δημιουργία πολιτικών, που στόχο έχουν τη μείωση των επιπέδων ρύπανσης, εξασφαλίζοντας ότι ο αέρας που αναπνέουμε είναι ασφαλής. Με τη βοήθεια των δεδομένων που έχουμε στα χέρια μας, μπορούμε να πάρουμε τεκμηριωμένες αποφάσεις και να κάνουμε σημαντικά βήματα προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Συνοδέψτε μας σε αυτό το ταξίδι προς ένα φωτεινότερο αύριο και γίνετε και εσείς αρωγός της υιοθέτησης πολιτικών για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σήμερα! 

Η κοινοπραξία του SOCIO-BEE

Γίνετε μέλη της κοινότητας SOCIO-BEE

Ενημερωθείτε για την πρόοδο του έργου και συμμετέχετε στην εξέλιξή του μέσω των προφίλ μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Φόρμα Επικοινωνίας

12 + 15 =