Δήμος Αμαρουσίου

Έλα να μετρήσουμε μαζί την ποιότητα του αέρα στην πόλη μας!

Σχετικά Δήμος Αμαρουσίου

Οι πιλοτικές δράσεις του ευρωπαϊκού προγράμματος SOCIO-BEE που θα λάβουν χώρα στο Δήμο Αμαρουσίου, έχουν ως πρωταρχικό στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω τους ενεργής συμμετοχής τους σε εκστρατείες μετρήσεων ποιότητας του αέρα με τη βοήθεια μικρών φορητών συσκευών καταμέτρησης των αέριων ρύπων. Η πρώτη μεγάλου βεληνεκούς εθελοντική εκστρατεία μετρήσεων ατμοσφαιρικής ρύπανσης διεξήχθη αποκλειστικά από εθελοντές πολίτες επιστήμονες. Από αυτή την εκστρατεία αναμένεται να προκύψουν σημαντικά ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα για τα επίπεδα μόλυνσης του αέρα τοπικά, τα οποία στη συνέχεια θα συμβάλλουν στο να:

  1. αναγνωρίσουμε το μέγεθος του εν λόγω προβλήματος όχι μόνο εμπειρικά αλλά και με εμπεριστατωμένο και τεκμηριωμένο τρόπο,
  2. να συνειδητοποιήσουμε την έκθεση και τη συμβολή μας στο πρόβλημα σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο, και τέλος
  3. να αναδείξουμε τις περιοχές που επηρεάζονται περισσότερο και να προτείνουμε λύσεις αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προκλήσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή μας.

Χρονοδιάγραμμα

Ποιος, πότε και πώς μπορεί να συμμετέχει;

Λαμβάνοντας υπόψη την αξία και τη δύναμη της συμμετοχικότητας των πολιτών για την παρακολούθηση και αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, καλούμε όλους τους πολίτες οι οποίοι εργάζονται, κατοικούν ή δραστηριοποιούνται εντός του Δήμου Αμαρουσίου να συμμετάσχουν εθελοντικά στις δράσεις του προγράμματος SOCIO-BEE που θα λάβουν χώρα από την 1η Φεβρουαρίου ως τις 30 Ιουνίου 2024.

Οι δραστηριότητες στις οποίες καλούμε τους πολίτες να συμμετάσχουν περιλαμβάνουν: α') τη συμμετοχή τους σε ομάδες εθελοντών, β') τη από κοινού απόφαση της περιοχής ενδιαφέροντος μετρήσεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και γ') τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για τα επίπεδα αέριων ρύπων.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο maroussi@socio-bee.eu ή τηλεφωνικά στο 697 17 32 162.

Πιλοτικές Δράσεις στο Δήμο Αμαρουσίου

Πληροφορίες και Πηγές

Πληροφορίες για Δήλωση Συμμετοχής

Εκπαιδευτικό Υλικό

Πηγές Πληροφοριών για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Join the SOCIO-BEE community

Follow our social media channels to stay up-to-date on project and pilot activities.

CONTACT US

10 + 14 =