Ο Δήμος Αμαρουσίου φέρνει το SOCIOBEE στο προσκήνιο στην Ετήσια Επιχειρηματική Συνάντηση και Τεχνικό Συνέδριο 2023 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις Ευρωπαϊκές Υγιείς Πόλεις!

Ο Δήμος Αμαρουσίου συμμετείχε πρόσφατα στην Ετήσια Επιχειρηματική Συνάντηση και Τεχνικό Συνέδριο 2023 του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις Ευρωπαϊκές Υγιείς Πόλεις, που πραγματοποιήθηκε από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας. Η Δρ Μαρία Κοτζαγιάννη και ο κ. Ανάργυρος Ρούσσος πραγματοποίησαν παρουσίαση με τίτλο “Ενδυναμώνοντας τις Κοινότητες για ένα πιο υγιές περιβάλλον: Η καινοτόμος προσέγγιση του έργου SOCIO-BEE για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης μέσω της συμμετοχής των πολιτών”.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, η Δρ Κοτζαγιάννη περιέγραψε αρχικά τις πολύπλευρες πτυχές του έργου SOCIO-BEE, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων καινοτόμες στρατηγικές εμπλοκής των πολιτών και τεχνολογικές λύσεις αιχμής. Επιπλέον, η Δρ Κοτζαγιάννη άδραξε την ευκαιρία να ρίξει φως στη περιβαλλοντική ατζέντα του Δήμου Αμαρουσίου, υποστηρίζοντας την ένταξή του στο ευρωπαϊκό δίκτυο των υγιών πόλεων. Η συμμετοχή του Δήμου ως πιλοτική πόλη για το έργο SOCIO-BEE υπογραμμίζει την αφοσίωσή του στην αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων κατά της δημόσιας υγείας.

Έτσι, αξιοποιώντας την Επιστήμη των Πολιτών και τις καινοτόμες τεχνολογίες, ο δήμος απέδειξε τη δέσμευσή του για την αντιμετώπιση πιεστικών περιβαλλοντικών ζητημάτων, όπως της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η οποία επηρεάζει σημαντικά τη δημόσια υγεία. Τέλος, η Δρ Κοτζαγιάννη τόνισε το όραμα του Δήμου για την προώθηση συνεργατικών συμπράξεων μεταξύ των τοπικών κυβερνήσεων, των πολιτών και των ενδιαφερομένων μερών για την επίτευξη ουσιαστικής προόδου προς την κατεύθυνση της προώθησης ενός υγιέστερου και πιο συμμετοχικού αστικού περιβάλλοντος. Αυτό κατέδειξε την ετοιμότητα του Δήμου να συμβάλει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του ΠΟΥ. Με μεγάλη έμφαση στη δέσμευση των πολιτών και στις πρωτοβουλίες βιωσιμότητας, ο δήμος στοχεύει να κάνει μια απτή και θετική διαφορά στην ενίσχυση της υγείας και της ευημερίας των κατοίκων του και της ευρύτερης κοινότητας.