Ο Δήμος Αμαρουσίου τιμήθηκε στα Βραβεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2019-2023 για τη συμβολή του στην προστασία του περιβάλλοντος και τη συμμετοχή των πολιτών μέσω του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου SOCIOBEE. Η πρωτοποριακή αυτή πρωτοβουλία, η οποία είχε ως στόχο την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την ευαισθητοποίηση των πολιτών, έλαβε το 3ο Βραβείο στην κατηγορία “Περιβάλλον/Κλιματική Αλλαγή”.

Στην τελετή βράβευσης, που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, υπό την παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Θεόδωρος Αμπατζόγλου, ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Ιωάννης Ιωαννίδης και η Γενική Γραμματέας του Δήμου κα Μαίρη Γαλαζούλα.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 100 Δήμοι και αρκετές Περιφέρειες από όλη τη χώρα, παρουσιάζοντας τα έργα που υλοποίησαν την περίοδο 2019-2023 σε κατηγορίες όπως, οικονομική ανάπτυξη, υποδομές, παιδεία, αστικός σχεδιασμός, καθαριότητα, περιβάλλον, πολιτική προστασία, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, βιώσιμη κινητικότητα, κ.α.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Δήμαρχος κος Θ. Αμπατζόγλου σημείωσε: «Τα βραβεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2019-2023 είναι μία σημαντική διοργάνωση για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Λειτουργούν ως ένα μέσο αναγνώρισης και περαιτέρω ενθάρρυνσης των Δήμων που διακρίνονται, αλλά και ως πηγή παραδειγματισμού και έμπνευσης για ανάληψη ανάλογων πρακτικών και σε άλλους Δήμους. Οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής, άλλωστε, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη προσαρμοστικότητας για τις πόλεις μας. Στο Δήμο Αμαρουσίου είμαστε περήφανοι για την πολιτική που εφαρμόζουμε και θα συνεχίσουμε με επίκεντρο τον άνθρωπο να παρέχουμε καινοτόμες υπηρεσίες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών, αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα που μας παρέχουν οι νέες τεχνολογίες.»

Το έργο “H2020 Socio Bee” αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την περιβαλλοντική παρακολούθηση με την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της κοινωνίας. Με την ανάπτυξη αισθητήρων τελευταίας τεχνολογίας και τη συμμετοχή των πολιτών στις προσπάθειες συλλογής δεδομένων, ο Δήμος απέδειξε τη δέσμευσή του για καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μέσω αυτής της αναγνώρισης, ο Δήμος Αμαρουσίου επιβεβαιώνει την αφοσίωσή του στη βιωσιμότητα ενώ η επιτυχία του έργου SOCIOBEE υπογραμμίζει τη σημασία των συνεργατικών προσπαθειών για την οικοδόμηση ενός πιο πράσινου και υγιούς μέλλοντος για όλους.