Οι πρώτες πιλοτικές δράσεις του έργου SOCIOBEE που έλαβαν χώρα στο Δήμο Αμαρουσίου ολοκληρώθηκαν με επιτυχία με τη δημιουργία 4 κυψελών, τη συμμετοχή 26 εθελοντών και τη συλλογή περίπου 500 μετρήσεων για την ποιότητα του αέρα.

Η πρώτη πιλοτική φάση του SOCIOBEE η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Αμαρουσίου χωρίστηκε σε τρία διακριτά στάδια: το στάδιο Σχεδιασμού του Πιλότου, τη Δοκιμή Άλφα και τη Δοκιμή Βήτα, το καθένα με συγκεκριμένα καθήκοντα και δραστηριότητες. Η φάση Σχεδιασμού, διήρκεσε από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 3 Ιουνίου 2023, και περιλάμβανε το σχεδιασμό στρατηγικών δέσμευσης και όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, όπως η εμπλοκή των πολιτών και η προετοιμασία εκπαιδευτικού και επικοινωνιακού υλικού. Η φάση της Δοκιμής Άλφα, η οποία διήρκεσε από τις 5 Ιουνίου έως τις 15 Ιουνίου 2023, συμπεριελάμβανε την εμπλοκή 10 ελεγκτών Άλφα από τον Δήμο Αμαρουσίου, οι οποίοι αξιολόγησαν τα εργαλεία και τη χρηστικότητα της πλατφόρμας SOCIOBEE, ενώ τα σχόλιά τους κοινοποιήθηκαν απευθείας στους τεχνικούς εταίρους.

Τέλος, η φάση δοκιμής Βήτα, που διήρκεσε από τις 6 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου 2023, σηματοδότησε το τέλος της πρώτης πιλοτικής φάσης, στην οποία συμμετείχαν 26 εθελοντές σε 4 κυψέλες. Οι συμμετέχοντες, κυρίως εργάτριες μέλισσες, συνέλεξαν δεδομένα ποιότητας αέρα ευθυγραμμισμένα με τους διάφορους περιβαλλοντικούς στόχους του Δήμου Αμαρουσίου που έθεσε στο πλαίσιο του προγράμματος SOCIOBEE, όπως η αξιολόγηση της επίδρασης των δρόμων με υψηλή κυκλοφορία στην τοπική ποιότητα του αέρα, η σύγκριση της ποιότητας του αέρα σε διαφορετικές περιοχές και η διερεύνηση της επίδρασης των χώρων πρασίνου στην ποιότητα του αέρα. Οι εκστρατείες μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια αυτού του πιλοτικού προγράμματος ήταν οι εξής:

  • MRSI 1: Επικεντρώθηκε στην εκτίμηση της ποιότητας του αέρα κοντά στο Δημαρχείο Αμαρουσίου και στις επιπτώσεις της κυκλοφορίας συμφόρησης στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Αυτή η εκστρατεία περιελάμβανε 1 βασίλισσα μέλισσα και 14 εργάτριες μέλισσες, που λειτούργησαν από τις 11 Ιουλίου έως τις 13 Ιουλίου 2023, ενώ συλλέχθηκαν συνολικά 30 μετρήσεις.
  • MRSI 2: Στόχος ήταν η συλλογή αξιόπιστων δεδομένων ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε σύγκριση με μετρήσεις από ένα σταθμό αναφοράς και η διερεύνηση της επίδρασης των χώρων πρασίνου. Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν από δύο κυψέλες: “Δημαρχείο” και τους “Φίλους του Δάσους Συγγρού 2”. Η κυψέλη “Δημαρχείο”, αποτελούμενη από 1 βασίλισσα μέλισσα και 6 εργάτριες μέλισσες, λειτούργησε από τις 14 έως τις 16 Ιουνίου 2023, συλλέγοντας 84 μετρήσεις σε κοντινή απόσταση από το σταθμό αναφοράς για την ποιότητα του αέρα, ενώ η κυψέλη “Φίλοι του Δάσους Συγγρού 2”, αποτελούμενη από 1 βασίλισσα μέλισσα και 6 εργάτριες μέλισσες, πραγματοποίησε πολλαπλές πειραματικές εκστρατείες από τις 8 Ιουνίου έως τις 24 Ιουλίου 2023. Οι εκστρατείες αυτές διερεύνησαν διαφορετικές τοποθεσίες, οδηγώντας στη λήψη 337 μετρήσεων, οι οποίες συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην συλλογή στοιχείων για πιθανές μελλοντικές παρεμβάσεις αστικού σχεδιασμού.
  • MRSI 3: Σχηματίστηκε αυθόρμητα για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς σε κοντινό εργοστάσιο, αναδεικνύοντας την χρησιμότητα του SOCIO-BEE ακόμα και σε ακραία γεγονότα. Αυτή η κυψέλη, που ονομάστηκε “Ακραίο γεγονός”, αποτελούνταν από 1 βασίλισσα μέλισσα και 10 εργάτριες μέλισσες και λειτούργησε από τις 4 Ιουλίου έως τις 7 Ιουλίου 2023. Συλλέχθηκαν συνολικά 32 μετρήσεις, δίνοντας στους πολίτες τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά σε ερευνητικά έργα της Επιστήμης των Πολιτών ακόμη και υπό ακραίες συνθήκες.

Όλες αυτές οι πρώτες πιλοτικές δράσεις του SOCIO-BEE εντός του Δήμου Αμαρουσίου παρείχαν πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες που θα καθοδηγήσουν και θα ενισχύσουν τους μελλοντικούς στόχους και τις τεχνολογικές εξελίξεις του έργου. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σταδίων Σχεδιασμού του Πιλότου, της Δοκιμής Άλφα και της Δοκιμής Βήτα, μαζί με την ενεργό συμμετοχή των εθελοντών σε πολλαπλές εκστρατείες μετρήσεων, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην κατανόηση των ζητημάτων ποιότητας του αέρα και των στρατηγικών εμπλοκής των πολιτών. Καθώς αναλογιζόμαστε αυτή την πιλοτική φάση, αναμένουμε με ενθουσιασμό την αξιοποίηση και εφαρμογή αυτών των διδαγμάτων στην επερχόμενη δεύτερη πιλοτική επανάληψη.